Σε μια προσπάθεια γνωριμίας, με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωσή σας κρίναμε σκόπιμο να καταγράψουμε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο σας Ασφαλιστικό φορέα καθώς και βασικές οδηγίες προκείμενου να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Στα κτίρια των οδών Σισίνη 18 & Ηριδανού και Ορμηνίου 38, στεγάζονται οι διοικητικές και ιατρικές υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.

Η διάρθρωση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών έχει ως εξής:

Στο κτίριο στη Σισίνη στεγάζονται,

  • το Τμήμα Υγείας και Περίθαλψης του Οργανισμού για την κοστολόγηση δαπανών υγείας και ένα μέρος της νοσοκομειακής περίθαλψης, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, για την υποδοχή των ασφαλισμένων και την υποβολή αιτήσεων τους καθώς και το Τμήμα ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού, στο ισόγειο.
  • η Αίθουσα Εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ» και το Παιδιατρικό ιατρείο, στον πρώτο όροφο.
  • το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο του Οργανισμού, το Γυναικολογικό τμήμα και το Ορθοπεδικό ιατρείο, στο δεύτερο όροφο.
  • τα Ιατρεία του Οργανισμού, στον τρίτο όροφο.
  • το Οδοντιατρικό τμήμα του και το επεμβατικό ιατρείο, στον τέταρτο όροφο.
  • το Γραφείο Διευθυντή, το Γραφείο Αρχιάτρου, η Νομική Υπηρεσία, οι Ελεγκτές Ιατροί, το τμήμα Ασφάλισης, οι Γραμματείες Δ/ντη και Αρχιάτρου στον πέμπτο όροφο.
  • Τα γραφεία τoυ Προέδρου Δ.Σ., του Γενικού Γραμματέα Δ.Σ., του Ταμία Δ.Σ. και του Προέδρου ΤΥΠ, η Αίθουσα Συνεδριάσεων και η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου, στον έκτο όροφο.

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς πλήρη ενημέρωση των μελών της Ένωσης οφείλουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Χαρακτήρισαν αδικαιολόγητη την παραίτησή μας. Δυστυχώς οι λέξεις ευθιξία, υπευθυνότητα και ηθική δεν είναι στο λεξιλόγιο τους. Την γενναία απόφαση που πήραμε προκειμένου να εκθέσουμε τα γεγονότα ενώπιον του κλάδου και να κριθούμε άπαντες από το σώμα δεν την ακολούθησαν. Απεναντίας την φοβήθηκαν και προτίμησαν να κινηθούν παρασκηνιακά διαδίδοντας γενικά και αόριστα στον κλάδο περί δήθεν οικονομικού σκανδάλου.

Η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελούσε την μόνη επιλογή μας. Καταθέσαμε την 19-03-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής, περιλαμβάνοντας όλα τα πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου με κύριο αίτημα την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών. Υπήρξαν όμως και παρεπόμενα αιτήματα μας εξίσου σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.

Συγκεκριμένα:

OPEMED.png

Τι είναι η Διαμεσολάβηση?

Η υπερφόρτωση των Δικαστηρίων, λόγω της τρομερής πίεσης μίας χωρίς προηγούμενο αναμονής εκκρεμών υποθέσεων, δημιούργησε την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών. Η κοινωνία απαίτησε μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να επιλύονται αποτελεσματικότερα οι διαφωνίες. Αυτή η νέα προσέγγιση είναι η Διαμεσολάβηση.

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, θεσμοθετημένος στην Ελλάδα από το  2010. Έρχεται να συμπληρώσει το παραδοσιακό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, καλύπτοντας τα αδύναμα σημεία του.

Πως πραγματοποιείται ?

Πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία, χάρη στην οποία τα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη επιδιώκουν την εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, μέσω μίας κοινά αποδεκτής διαδικασίας, σε ουδέτερο τόπο, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου προσώπου, ειδικά εκπαιδευμένου, του «διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή». Πρόκειται για μία ευέλικτη διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, η οποία διεξάγεται σε περιβάλλον εμπιστευτικότητας  με τα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν τον απόλυτο έλεγχο για την επίτευξη ή μη συμφωνίας.

Γιατί να την επιλέξω ?

Η Διαμεσολάβηση δεν θεωρείται μόνο ταχύτερη και πιθανώς αποτελεσματικότερη από τη δικαστική διαδικασία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχει καν το κόστος μίας συνήθους δικαστικής διαδικασίας. Μέσω της Διαμεσολάβησης, ανοίγεται ένα πεδίο διαλόγου, αποφεύγεται η αντιπαράθεση μεταξύ των μερών (η οποία είναι συνηθέστατη στις δικαστικές διαδικασίες) και ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στα μέρη να αναδείξουν τις πραγματικές τους ανάγκες, να έρθουν το ένα στη θέση του άλλου και να διατηρήσουν τις επαγγελματικές ή προσωπικές τους σχέσεις, παρά τη διαφορά.

Στη διαδικασία αυτή ουσιαστικό ρόλο έχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος, μέσω των τεχνικών διαπραγμάτευσης, στις οποίες έχει εκπαιδευτεί, βοηθά τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους, ακόμα και αν οι προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς μέσω της απευθείας επικοινωνίας των μερών σε προγενέστερο χρόνο δεν έχουν καρποφορήσει.

Τα 10 σημαντικότερα συγκριτικά προτερήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με μία δικαστική διαδικασία είναι:

Δικαστική διαδικασία

Διαμεσολάβηση

1. Αποφασίζει άλλος (ο δικαστής) τη λύση της διαφοράς για τα μέρη αυτής και όχι τα ίδια. Διαμορφώνουν τη λύση της διαφοράς τα μέρη της.
2. Η διαδικασία είναι γραπτή, πολύπλοκη και χρονοβόρα. Η διαδικασία είναι κατά κύριο λόγο προφορική (ως την τελική συμφωνία), κατανοητή από όλους και σύντομη.
3. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δημόσιο ακροατήριο δικαστηρίου, ενώπιον κοινού. Η διαδικασία πραγματοποιείται με μόνα τα μέρη, τον διαμεσολαβητή που επέλεξαν και τους δικηγόρους τους. Είναι απόρρητη.
4. Στο δικαστήριο αντιδικείς, δηλαδή τσακώνεσαι. Στη διαμεσολάβηση διαπραγματεύεσαι, δηλαδή συζητάς.
5. Στο δικαστήριο ο εμπλεκόμενος σε μία διαφορά ακούγεται σπάνια. Δεν εκθέτει τις απόψεις του παρά μόνο αν του ζητηθεί. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη μίας διαφοράς είναι οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας. Εκθέτουν την εμπειρία τους από την υπόθεσή τους και τις απόψεις τους για τη λύση της διαφοράς.
6. Στο δικαστήριο προσπαθείς να επιβληθείς στον άλλο. Στη διαμεσολάβηση προσπαθείς να πείσεις τον άλλο.
7. Στο δικαστήριο κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Στη διαμεσολάβηση, μέσα από την κοινά αποδεκτή λύση, κερδίζουν συνήθως όλοι.
8. Οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούν  (αναλόγως της φύσης τους) μήνες ή χρόνια. Οι διαμεσολαβήσεις, μαζί με την προετοιμασία τους, διαρκούν (αναλόγως της ταχύτητας σύμπραξης των μερών της εκάστοτε διαφοράς) μέρες ή μήνες. Το βασικό στάδιο της διαδικασίας διαρκεί συνήθως μόλις μία ημέρα.
9. Στο δικαστήριο λύνονται μόνο τα νομικά και τα οικονομικά ζητήματα. Στη διαμεσολάβηση λαμβάνονται υπόψη και αποκαθίστανται όλες οι πτυχές μίας διαφοράς (νομικές, οικονομικές, εμπορικές, κοινωνικές και συναισθηματικές).
10. Στις δικαστικές διαδικασίες οι συγγενικές σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των αντιδίκων τραυματίζονται και συχνά διακόπτονται οριστικά. Στη διαμεσολάβηση οι συγγενικές σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των μερών της διαφοράς αποκαθίστανται, βελτιώνονται  και ενίοτε διευρύνονται.